Feeds:
Posts
Comments

Search Results for 'yoshishige yoshida'

by Allan Fish completing the Yoshida mini-series… (Japan/France 1988 142m) DVD2 (Japan only, no English subs) Aka. Arashi ga oka We are like shadows and light p  Francis von Buren, Kazunobu Yamaguchi  d/w  Yoshishige Yoshida  novel  Emily Brontë  ph  Junichiro Hayashi  ed  Takao Shirae  m  Toru Takemitsu  art  Yoshiro Muraki Yusaku Matsuda (Onimaru), Yuko Tanaka […]

Read Full Post »

by Allan Fish (Japan 1986 123m) DVD2 (France only, no English subs) Aka. Ningen no Yakusoku; A Human Promise Let me die p  Yusuyo Saito, Matsuo Takahashi  d  Yoshishige Yoshida  w  Yoshishige Yoshida, Fukiko Kiyauchi  ph  Yoshihiro Yamazaki  ed  Akira Suzuki  m  Haruomi Hosano  art  Yoshie Kikukawa  Rentaro Mikuni (Ryosaku Morimoto), Sachiko Murase (Tatsu Morimoto), […]

Read Full Post »

by Allan Fish (Japan 1973 115m) DVD2 (Japan/France only, no English subs) Aka. Kaigenrei Before doing it, count to ten p  Mariko Okada, Kinshiro Kuzui  d  Yoshishige Yoshida  w  Minoru Betsuyaku  ph  Motokichi Hasegawa  m  Sei Ichiyanagi  art  Akira Naito Rentaro Mikuni (Kazuki Kitamura/Ikki Kita), Yasuyo Matsumura (Suzu Kitamura), Yasuo Miyake (young soldier), Akiko Kurano […]

Read Full Post »

by Allan Fish (Japan 1971 124m) DVD2 (Japan/France only, no Eng subs) Aka.  Kokuhakuteki joyuron When did I start acting? p  Keiji Isoda, Sei Okamura, Yoshishige Yoshida, Junya Katsumata  d  Yoshishige Yoshida  w  Masahiro Yamada, Yoshishige Yoshida  ph  Genkichi Hasegawa  ed  Shiro Watanabe  m  Sei Ichiyanagi  art  Setsu Asakura Mariko Okada (Kazumori Shoko), Ineko Arima […]

Read Full Post »

by Allan Fish (Japan 1968 96m) DVD2 (Japan only, no English subs) Aka. Saraba natsu no hikari I am the cathedral p  Shinji Soshizaki  d  Yoshishige Yoshida  w  Masahiro Yamada, Ayusei Hasegawa, Yoshishige Yoshida  ph  Yuji Okumura  ed  Saki Nagase  m  Toshi Ichiyanagi Mariko Okada (Naoko Toba), Tadashi Yokouchi (Makoto Kawamura), Paul Beauvais (Robert Fitzgerald), […]

Read Full Post »

by Allan Fish (Japan 1968 97m) DVD2 (France only, no English subs) Aka. Juhyo no yoromeki Memories of Muroran p  Akira Oda, Saburo Takefugi  d  Yoshishige Yoshida  w  Yoshishige Yoshida, Toshiro Ishido  ph  Yoji Okumura  ed  Kazuo Ota  m  Sei Ikeno  art  Kiminobu Sato Mariko Okada (Yuriko Anzai), Isao Kamura (Kazuo Imai), Yukio Ninagawa (Akira […]

Read Full Post »

by Allan Fish (Japan 1967 97m) DVD2 (Japan only, no English subs) Aka. Joen/Flames of Love Fishing for sympathy p  Gendai Eigasha  d  Yoshishige Yoshida  w  Yoshishige Yoshida, Tsutomu Tamura  ph  Mitsuji Kanau  m  Sei Ikeno  art  Chiyoo Umeda Mariko Okada (Oriko), Isao Kamura (Mitsuharu), Tadahiko Sugano (Furuhata), Shigako Shimegi (sister-in-law), Etsushi Takahashi (labourer), Yoshie […]

Read Full Post »

by Allan Fish (Japan 1965 120m) DVD2 (Japan only, no English subs) Aka. Mizu de kakareta monogatari A parasol on the water p  Hirokichi Ito, Akio Komazaki  d  Yoshishige Yoshida  w  Yoshishige Yoshida, Yoshio Ishido, Rumiko Kora  novel  Yojiro Ishizaka  ph  Tatsuo Suzuki  ed  Hiroshi Asai  m  Sei Ichiyanagi  art  Itsuro Hirata, Haroyasu Kurosawa  Mariko […]

Read Full Post »

by Allan Fish The first in my series of generally unheralded masterworks begins with a small mini-series of works by Yoshishige Yoshida, which in turn begins a longer series on Japanese cinema. (Japan 1962 113m) DVD2 (Japan only, no English subs) Aka. Akitsu onsen Like a flower in the tempest p  Masao Shirai  d/w  Yoshishige […]

Read Full Post »

One of the cinema’s most treasured moments: Chaplin’s ‘City Lights’ by Sam Juliano The monumental 2000’s film countdown ended last Tuesday with the annointment of Love Exposure as the #1 film of the new millenium.  This ended an exhaustive two year examination of the history of the cinema by Allan Fish (and WitD voters) that […]

Read Full Post »

Next »